Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
12.10.2021, 15:00

Air Canteen: Πτώση τζίρου 60% και ζημιές λόγω πανδημίας – Εχέγγυο η παρουσία της Γρηγόρης

Air Canteen: Πτώση τζίρου 60% και ζημιές λόγω πανδημίας – Εχέγγυο η παρουσία της Γρηγόρης

Τα περυσινά οικονομικά μεγέθη της Air Canteen, θυγατρική της Γρηγόρης, δέχθηκαν σημαντικό πλήγμα σε σχέση με αυτά του 2019, γεγονός που οφείλεται στην ραγδαία εξάπλωση της πανδημίας COVID 19 .

DATA
(σε € χιλ.)

Κύκλος εργασιών
2020: 7.739
2019: 19.213
Μεταβολή: (60%)
EBITDA
2020: 3.984
2019: 6.156
Μεταβολή: (35%)
Αποτελέσματα προ φόρων
2020: (1.819)
2019: 1.139


ΚΑΤΩ ΤΟΥ ΜΙΣΟΥ ΤΟΥ Μ.Κ. ΤΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Η KPMG, ως ορκωτοί ελεγκτές της εταιρείας, κάνουν αναφορά σε σχετική σημείωση στο γεγονός ότι, κατά την 31.12.2020, το σύνολο ιδίων κεφαλαίων της Air Canteen έχει καταστεί κατώτερο του μισού του μετοχικού της κεφαλαίου και ως εκ τούτου συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 4 του άρθρου 119 του Ν. 4548/2018, βάσει του οποίου το διοικητικό συμβούλιο, όπως σχετικά ενημερώθηκε με την από 20/5/2021 επιστολή της, θα έπρεπε να έχει συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, ώστε να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα.
Η διοίκηση πάντως, εκτιμά ότι, με το πενταετές επιχειρηματικό πλάνο που υλοποιεί, "η εταιρεία θα επανέλθει στην κερδοφορία του 2019, εξοφλώντας τις τρέχουσες δανειακές υποχρεώσεις και ενισχύοντας τα ίδια κεφάλαια μέσω της κερδοφορίας, θα αποφύγει θέματα βιωσιμότητάς της".

ΟΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΟΥ…ΔΙΩΧΝΟΥΝ ΤΙΣ ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ

Σε γενικές γραμμές, η διοίκηση θεωρεί ότι οι δυσμενείς επιπτώσεις της πανδημίας θα είναι περιορισμένες, λαμβάνοντας υπ’ όψη, μεταξύ άλλων, τα εξής:

  • Η εταιρεία διέθετε ισχυρή ρευστότητα κατά την 31 Δεκεμβρίου 2020, ύψους περίπου €1,52 εκατ.,  αλλά και στα τέλη Απριλίου του 2021, ύψους €512 χιλ.
  • Λόγω της φύσης της δραστηριότητάς της, δεν υφίστανται αξιόλογα εισπρακτέα υπόλοιπα, συνεπώς δεν υφίστανται θέματα επισφαλειών
  • Οι δαπάνες της περιορίζονται σημαντικά λόγω των μέτρων μείωσης των μισθωμάτων των πληττόμενων από την πανδημία κλάδων. Κατά τη χρήση 2020, τα μισθώματα ήταν μειωμένα κατά περίπου €1,31 εκατ.
  • Η εταιρεία προχώρησε στη λήψη δανείου με εγγύηση δημοσίου για την κάλυψη των εμπορικών υποχρεώσεων της, καθώς και στην χρήση προγραμμάτων επιδότησης από το κράτος, τόσο στη διατήρηση του υπάρχοντος προσωπικού και την αποφυγή απολύσεων, όσο και της ταμειακής ενίσχυσης με την χρήση της επιστρεπτέας προκαταβολής με προνομιακό επιτόκιο, καθώς και των προγραμμάτων ΕΣΠΑ για την εστίαση
  • Η εταιρεία συνέχισε το επενδυτικό της πλάνο στα περιφερειακά αεροδρόμια της Fraport, ενισχύοντας τηΝ παρουσία της σε νησιά, όπως Κέρκυρα και Κω, ενώ ταυτόχρονα, κατασκεύασε νέα καταστήματα στα υπάρχοντα αεροδρόμια
  • Από τις 24 Απριλίου 2021 επαναλειτούργησε σε κανονικές συνθήκες, ενώ αναμένεται ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας χάρη στη σταδιακή άρση των περιορισμών στις μετακινήσεις κατά τη θερινή σεζόν και τη συνεχώς εξελισσόμενη διαδικασία του εμβολιασμού 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΟΥ
Επισημαίνεται δε, ότι ο βασικός μέτοχος της εταιρείας, ο όμιλος Γρηγόρης ΑΒΕΕ, έχει εκφράσει εγγράφως την υποστήριξή του στην εταιρεία, ώστε να ανταποκριθεί σε όλες τις νομικές και λοιπές χρηματοοικονομικές της υποχρεώσεις. Για όλους τους παραπάνω λόγους, η διοίκηση της Air Canteen εκτιμά ότι δεν υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα για το 2021.

ΝΕΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
Αξίζει να αναφέρουμε ότι, τον περασμένο Αύγουστο προστέθηκε ένας ακόμη σκοπός στο καταστατικό της εταιρείας, που αφορά στην, "παροχή υπηρεσιών τροφοδοσίας (τροφίμων και ποτών) αεροπορικών εταιρειών και επιβατών αυτών, με τρόφιμα και ποτά δικής της παραγωγής ή παραγωγής τρίτων, η μεταφορά, φόρτωση και εκφόρτωση αεροσκαφών που προσγειώνονται στα αεροδρόμια της Ελλάδος με τρόφιμα και ποτά δικής της παραγωγής ή παραγωγής τρίτων, προμήθεια και κάθε συναφής αυτών δραστηριότητα".

Εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης
(σε €)
Metropolitan: 120.000
Ergon: 338.905,50
Fraport: 3.664.600
Σύνολο: 4.123.505,50

Μάκης Αποστόλου
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.